बिहिबार ०७ आश्विन २०७८

संसारभरिबाट मेरो जन्म दिनमा आशिर्वाद दिनुहुने तपाईहरु सबैलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो ईश्वर सगँ प्राथना छ,कि तपाई को पे्म र िबसवाशलाई सहि साबित garna सकौँ?संसारभरिबाट मेरो जन्म दिनमा आशिर्वाद दिनुहुने तपाईहरु सबैलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो ईश्वर सगँ प्राथना छ,कि तपाई को पे्म र िबसवाशलाई सहि साबित garna सकौँ?संसारभरिबाट मेरो जन्म दिनमा आशिर्वाद दिनुहुने तपाईहरु सबैलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो ईश्वर सगँ प्राथना छ,कि तपाई को पे्म र िबसवाशलाई सहि साबित garna सकौँ?संसारभरिबाट मेरो जन्म दिनमा आशिर्वाद दिनुहुने तपाईहरु सबैलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो ईश्वर सगँ प्राथना छ,कि तपाई को पे्म र िबसवाशलाई सहि साबित garna सकौँ


Last Updated on: August 14th, 2021 at 10:44 am
१९३ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया