Saturday, February 27

एरिजोनाको एउटा काउन्टीमा सश”स्त्र ट्रम्प सम”र्थकहरूले बिल्डीडं घे”रेपछि ….

November 5, 2020 184

एरिजोनामा मारिकोपा काउन्टीले मिडियाको सुर”क्षा चि”न्ताको बीचमा आफ्नो मतगणना सुविधा ब”न्द गर्दैछ किनकि डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरू – धेरैजसो सश”स्त्र – भवन बाहिर जम्मा भएका छन्, यस मैदानका धेरै पत्रकारहरूले रिपोर्ट गरेका छन्।

तर सर्वेक्षणकर्मीहरूले मतपत्र गणना गर्न जारी राख्नेछ र बाहिरका विकास प्रदर्शनको बीचमा परिणाम रि”पोर्ट गर्ने।Maricopacounty चुनाव विभागका कर्मचारीहरूले हाम्रो काम जारी राख्नेछन्, जुन दोस्रो स्थानमा दोस्रो ठूलो मतदान क्षेत्रको चुनाव प्रशा”सन गर्ने हो।

प्रतिकृया दिनुहोस्