Wednesday, June 23

सोनी संघर्ष समिति छथर समाज र परिवारले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकार नै परे छक्क (हेर्नुहोस भिडियो)

September 22, 2020 274

सोनी संघर्ष समिति छथर समाज र परिवारले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकार नै परे छक्क (हेर्नुहोस भिडियो)सोनी संघर्ष समिति छथर समाज र परिवारले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकार नै परे छक्क (हेर्नुहोस भिडियो)सोनी संघर्ष समिति छथर समाज र परिवारले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकार नै परे छक्क (हेर्नुहोस भिडियो)

प्रतिकृया दिनुहोस्